Overslag, bulk handling en ompakwerkzaamheden

Overslag, bulk handling en ompakwerkzaamheden

Vaak wordt een producent of transporteur geconfronteerd met bepaalde eisen ten aanzien van de verpakking van zijn product. Bijvoorbeeld wenst een bepaalde klant zijn grondstoffen aangeleverd in big bags. De volgende ontvangt liever bulk. Weer een ander ontvangt zijn grondstoffen liefst in kleine zakken, drums of dozen. Overslag is dan noodzakelijk. Mogelijk past dit niet altijd in uw organisatie of gebruikt u uw tijd liever voor daadwerkelijke productie.

In deze situaties kan Firma Klouwers u een oplossing bieden. We hebben een ruime ervaring opgebouwd in het ompakken en verbulken van allerhande grondstoffen, poeders en granulaten, zogenaamde droge bulkgoederen.
Onder onze klanten zijn zowel transportbedrijven als producenten in de chemische en veevoederindustrie. 

Enkele voorbeelden van grondstoffen die wij vaak opslaan en ompakken zijn:
– Veevoederadditieven (aminozuren zoals lysine en threonine)
– Bentoniet
– Catalyst
– Plastic granulaat

Overslag van big bags in bulkwagen met mobiele laadinstallatie bij Firma Klouwers Terneuzen
Verlading van big bags in bulkwagen met mobiele laadinstallatie

Voor de overslag van bulkproducten hebben wij vier verschillende laadstations, waaronder een mobiele laadinstallatie die flexibel inzetbaar en goed te reinigen is.

Zoals op de foto hiernaast te zien is, worden bijvoorbeeld big bags boven de laadinstallatie gehesen en aan de onderkant geopend. Naast het verladen van big bags kunnen bijvoorbeeld ook kleine zakken van 25 kg in bulk verladen worden, of kunnen deze kleine zakken omgepakt worden in big bags.
Voor nagenoeg elk logistieke vraagstuk heeft Firma Klouwers een oplossing op maat.

Kwaliteit en duurzaamheid

Firma Klouwers is GMP+ gecertificeerd. Dit houdt in dat wij voldoen aan de door GMP+ Feed Safety Assurance gestelde standaarden voor  verantwoorde op- en overslag van diervoeder(producten). Dit betekent dat er wat betreft kwaliteit strikte procedures gehanteerd worden.
Tevens beschikken we over moderne
stoffilter-apparatuur in verband met het reduceren van stofemissie. Ten aanzien van het verwerken van verpakkingsafval hebben we goede afspraken met regionale afvalverwerkers. Zo kunnen wij ons afval op een milieuverantwoorde wijze afvoeren.